INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 1. Informujemy, iż administratorem Twoich danych osobowych które zostały podane w formularzu kontaktowym jest Aneta Jakubiec – WlotkaBB (ul. Doliny Miętusiej 18/10, 43-316 Bielsko-Biała, NIP: 5472051042 , REGON: 383533515) – dalej zwana: WlotkaBB.
 2. Ponadto, informujemy, że:
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez WlotkaBB w celu przekazania odpowiedzi na Twoje pytanie,
  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej i w oparciu o następującą podstawę prawną: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji związanych ze złożonym zapytaniem.
 5. Z WlotkaBB możesz kontaktować się drogą mailową na adres: wlotkabb@wlotkabb.pl
 6. Masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 7. Odbiorcą danych są osoby zatrudnione w WlotkaBB.
 8. Dodatkowo, przysługuje Ci prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie.

REGULAMIN ANIMACJI CZASU WOLNEGO

 1. Animacje odbywają się w dowolnym, wolnym terminie po wcześniejszej rezerwacji
  i potwierdzeniu terminu z Wykonawcą.
 2. Animacje w miejscu wskazanym przez Zamawiającego odbywają się w godzinach ustalanych indywidualnie
  z Zamawiającym.
 3. Wszelkie zmiany dotyczące zamówionej usługi Zamawiający zobowiązany jest zgłaszać najpóźniej 7 dni roboczych przed terminem przyjęcia urodzinowego.
 4. Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmian w ustalonym wcześniej scenariuszu animacji wynikających
  z kondycji, energii i chęci dzieci do zabawy oraz z warunków pogodowych niezależnych od Wykonawcy,
  jak i Zamawiającego.
 5. Udział w animacjach może wziąć maksymalnie 20 dzieci, dopuszcza się zmianę ilości uczestników biorących udział w animacjach po uzgodnieniu z Wykonawcą.
 6. Animator może odmówić prowadzenia zajęć z dzieckiem, które nie słucha jego poleceń.
 7. Animacje czasu wolnego prowadzone przez Zamawiającego nie polegają na przejęciu opieki nad dzieckiem,
  a jedynie mają na celu zorganizowanie animacji czasu wolnego. W czasie zajęć opiekę nad dziećmi sprawują ich rodzice lub opiekunowie.
 8. Zamawiający/Rodzice/opiekunowie zobowiązani są poinformować animatora o chorobach
  i uczuleniach dziecka biorącego udział w zajęciach animacyjnych.
 9. Animator nie ponosi odpowiedzialności za dzieci, które oddalają się od miejsca prowadzonych animacji.
 10. Podczas animacji są robione zdjęcia/filmy, które będą umieszczane na stronie internetowej https://www.wlotkabb.pl/ czy na profilu Wykonawcy na facebook.com, Instagram. Tym samym udział dzieci
  w animacjach jest równoznaczny z zezwoleniem na wykorzystywanie wizerunku dziecka przez Wykonawcę
  na wskazanych serwisach.
 11. Animacje mogą zostać odwołane z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.
 12. Zamawiający w razie konieczności zapewnia dostęp do źródła prądu i pokrywa koszty związane z energią elektryczną wykorzystaną podczas animacji.
 13. Wykonawca wykorzystuje do pracy produkty firm: Tuban, Diamon FX, Superstar, Party Xplosion, Snazaroo. Spełniają one przepisy dotyczące nietoksyczności, dzięki czemu można je stosować na skórze dzieci (nawet alergików). Jednak zawsze należy zachować czujność i pamiętać, że nawet atestowane produkty mogą wywołać nieprzewidziane reakcje skórne. Jeśli Zamawiający zdecyduje się na malowanie twarzy dzieciom czy też wykonywanie prac plastycznych, wyraża on jednocześnie zgodę na ich użycie oraz zwalnia animatorów Wykonawcy z poniesienia odpowiedzialności związanej z ewentualnymi skutkami wynikającymi z użycia produktów.
 14. Uczestnictwo dziecka w animacjach czasu wolnego, jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu przez jego rodzica /opiekuna (Zamawiającego).
 15. Niniejszy regulamin jest integralną częścią zawartej na piśmie Umowy na wykonanie usługi animacji czasu wolnego.